W artykule Pani Sylwii Szykuły ukazanym na stronie www.kadry.info.pl podjęto temat motywowania pracowników. Autorka stwierdza, iż „Umiejętny styl kierowania personelem oraz przemyślany system motywacyjny powodują, że pracownicy są zadowoleni i wydajnie pracują. Oprócz sprawiedliwej płacy, jasnych kryteriów ocen i pochwał ze strony pracodawcy, motywującą rolę mogą odegrać dobrze przeprowadzone szkolenia. Pracodawca powinien wiedzieć, co chce osiągnąć poprzez takie szkolenia.”. Stwierdza również, iż bardzo istotny jest wybór odpowiedniej firmy szkoleniowej, która zachęci pracowników do efektywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz omawiana tematyka zaowocuje przyszłościowo w pracy. Podkreśla natomiast „Ważne jest również miejsce i czas trwania przedsięwzięcia: czy będzie to szkolenie połączone z wyjazdem, czy zajęcia w biurze, w czasie pracy. Nierzadko zdarza się, że pracodawcy organizują szkolenia po ośmiu godzinach pracy lub w weekendy. Wówczas jednak szkolenia przestają pełnić funkcję motywacyjną, ponieważ firma zabiera prywatny czas pracowników.”.

Leave a Reply