Program zdrowotny
dla Twojego zespołu

DLACZEGO WARTO ZATROSZCZYĆ SIĘ O SWOJEGO PRACOWNIKA?

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

WZROST EFEKTYWNOŚCI

MOTYWACJA DO PRACY

LEPSZE SAMOPOCZUCIE

WZROST SAMOOCENY

ZMOTYWOWANY I ZDROWY
PRACOWNIK TO SUKCES TWOJEJ FIRMY!

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

ikona-wzrost

Wzrost efektów
w całej firmie

ikona-spadek

Optymalizacja kosztów firmy związana ze zwolnieniami i rekrutacjami

ikona-certyfikat

Miano firmy społecznie odpowiedzialnej

Cel
szkolenia

Wprowadzenie do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, jego stosowania, wdrożenia, zakresu, roli CSR w firmie, korzyści płynących ze stosowania programu;
Wsparcie dla pracowników w celu poprawy kondycji psychicznej i fizycznej, zwiększenie motywacji do działania, skutecznej walki ze stresem i postępowania w przypadku dolegliwości chorobowych;
Wsparcie firm- pomoc w skutecznym wdrożeniu CSR, poprawa wydajności pracy zespołu , wzrost zaangażowania, walka z częstymi L4, zwiększenie wyników firmy, poprawa komunikacji w firmie , wzrost więzi i zaufania pracowników do firmy;

Wyprzedź konkurencję i otrzymaj dostęp do specjalistycznej wiedzy

Finansowanie

Twoje szkolenie może być dofinansowane!

Kto może wziąć udział w szkoleniu dofinansowanym?

Firmy sektora MŚP i ich pracownicy (za wyjątkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie mazowieckim i pomorskim). Wielkość dofinansowania zależy od:

 • województwa, w którym firma posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
 • wielkości przedsiębiorstwa (dofinansowanie tylko mikro, małych i średnich przedsiebiorstw)
 • wieku pracowników biorących udział w szkoleniach
 • kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
 • ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach
 • obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dofinansowanie dla MŚP już od 50%. Maksymalnie 80% wartości szkolenia!

Jak wygląda procedura finansowania?

 1. Firma zgłasza listę pracowników (min. 3), zawierającą dane: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, oraz dane apteki zgłaszającej pracowników: nazwa, wielkość przedsiębiorstwa, NIP, KRS, numer konta bankowego, dane właściciela: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail, numer telefonu;
 2. Lista zostaje zgłoszona do WARP;
 3. Ocena wniosku i kwalifikowalności pracowników przez WARP;
 4. Stworzenie umów i przyznanie promesy- refundacja do 80%;
 5. Wykonanie projektu- szkolenia;
 6. Rozliczenie za wykonaną usługę- faktury, ankiety, listy i przelew do WARP;
 7. Refundacja- zwrot kosztów za szkolenie w terminie do 7 dni.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie finansowania, skontaktuj się z nami - warunki ustalimy indywidualnie!

Kontakt

Masz pytania?
Nie wahaj się i napisz do nas!

Skontaktuj się z nami:

Nasza siedziba:
Telefon:
Dane firmy:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań PL
+48 883 000 844
Quantum Sp. z o.o. 
REGON: 369609376
NIP: 7343556634
KRS:0000721164