Neuropsychologia w
procesie sprzedaży
usług prawnych

Czy trudno porozumieć Ci się z Twoim klientem?

Czy język zapisów prawnych oraz nazewnictwo znacznie komplikuje płynną komunikację?

Czy odnosisz wrażenie, że obawa przed szczerością klienta wobec Ciebie często komplikuje rozwiązanie problemu?

Czy martwi Cię rosnąca konkurencja w Twojej branży?

Jeśli na choć JEDNO z pytań odpowiedziałeś twierdząco…

To szkolenie jest własnie dla Ciebie!

Zakres szkolenia obejmuje

ikona-wyklad

5 godzin wykładowych

ikona-ludzie-white

Zadania integracyjne

ikona-certyfikat

Doradztwo specjalistów z zakresu psychologii, sprzedaży i dietetyki

ikona-lunch

Lunch

ikona-kawa

2 przerwy kawowe

ikona-dokumenty)

Pakiet materiałów szkoleniowych

Cel
biznesowy

Poznanie i panowanie nad emocjami klienta oraz umiejętność sprzedaży długofalowej (sprzedaż doradcza);
Pokonanie barier komunikacyjnych wynikających ze skomplikowanego języka i terminologii prawnych;
Budowanie silnego autorytetu kancelarii- przewaga nad konkurencją;
Skuteczna komunikacja mailingowa, telefoniczna z klientem;
Rozpoznawanie emocji klienta i panowanie nad sytuacją;
Budowanie autorytetu kancelarii.

Cel
edukacyjny

Wykorzystanie umiejętności terapeutycznych w praktykach kancelarii;
Wykorzystanie zasad psychologii i neuropsychologii w oparciu o techniki terapeutyczne.

Wyprzedź konkurencję i otrzymaj dostęp do specjalistycznej wiedzy

Finansowanie

Twoje szkolenie może być dofinansowane!

Kto może wziąć udział w szkoleniu dofinansowanym?

Firmy sektora MŚP i ich pracownicy (za wyjątkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie mazowieckim i pomorskim). Wielkość dofinansowania zależy od:

 • województwa, w którym firma posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
 • wielkości przedsiębiorstwa (dofinansowanie tylko mikro, małych i średnich przedsiebiorstw)
 • wieku pracowników biorących udział w szkoleniach
 • kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
 • ewentualnej niepełnosprawności pracowników biorących udział w szkoleniach
 • obecności kwalifikacji uzyskanej w ramach usługi rozwojowej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dofinansowanie dla MŚP już od 50%. Maksymalnie 80% wartości szkolenia!

Jak wygląda procedura finansowania?

 1. Firma zgłasza listę pracowników (min. 3), zawierającą dane: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, oraz dane apteki zgłaszającej pracowników: nazwa, wielkość przedsiębiorstwa, NIP, KRS, numer konta bankowego, dane właściciela: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail, numer telefonu;
 2. Lista zostaje zgłoszona do WARP;
 3. Ocena wniosku i kwalifikowalności pracowników przez WARP;
 4. Stworzenie umów i przyznanie promesy- refundacja do 80%;
 5. Wykonanie projektu- szkolenia;
 6. Rozliczenie za wykonaną usługę- faktury, ankiety, listy i przelew do WARP;
 7. Refundacja- zwrot kosztów za szkolenie w terminie do 7 dni.

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie finansowania, skontaktuj się z nami - warunki ustalimy indywidualnie!

Kontakt

Masz pytania?
Nie wahaj się i napisz do nas!

Skontaktuj się z nami:

Nasza siedziba:
Telefon:
Dane firmy:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań PL
+48 883 000 844
Quantum Sp. z o.o. 
REGON: 369609376
NIP: 7343556634
KRS:0000721164