Czy w stwierdzeniu “dobry pracownik to wyedukowany pracownik” powinniśmy doszukiwać się drugiego dna?

Zdecydowanie nie. W artykule “Facility Real Estate Manager” nr 4(93) w rozmowie Krzysztofa Koguta z Janem Bieleckim- dyrektorem handlowym Ever Grupa podnosi się teamt szkoleń dla pracowników za bardzo istotny. Na pytanie “Jaka będzie przyszłość rynku usług czystości ?” Pan Jan Bielecki odpowiada, iż ” Coraz większą rolę zaczną odgrywać na nim systemy szkoleń dla pracowników”. Jako nadrzędny cel firma Ever Grupa ustala aby nowi pracownicy czuli się bezpiecznie w miejscu pracy oraz pragną ułatwić pracę zespołom w gronie obcokrajowców. Co istotne wraz z poszerzającą się globalizają pracodawcy będą musieli organizować kursy językowe dla zatrudnionych z zagranicy oraz opracowywać dla nich normy, standardy i procedury w rodowitym języku. Dzięki takim działanim pracownik poczuje się doceniony i zmotywowany do pracy a co za tym idzie bardziej efektywny oraz skoncentrowany na powierzonym mu działaniu, czego wynikiem będzie wysoki poziom jakości świadczonych usłyg przez firmę.

Leave a Reply