Pani Dominika Pięta jako autorka artykułu widniejącego na stronie www.poradnikprzedsiebiorcy.pl podnosi w zapytanie czy tak naprawdę szkolenia i rozwój pracowników gwarantuje sukces firmy. Otóż wyjaśnia to następująco: „Często zdarza się nam popadać w rutynę, a dokładając do tego lęk przed nowym, zaczynamy stać w miejscu. Ważne jest więc, by uświadomić sobie, że w wirze rutynowych czynności przydałoby się znaleźć czas i chęci na różnego rodzaju szkolenia i rozwój, pozwalające otworzyć się na poznawanie i doświadczanie czegoś zupełnie innego i nowego.” Uważa, iż „poszerzanie swojej wiedzy i zainteresowań oraz wymiana doświadczeń z innymi ludźmi w sferze prywatnej lub zawodowej daje w efekcie szansę na podejmowanie coraz większych i odważniejszych wyzwań, które pozwolą nam zmienić siebie i nasz biznes”.

Leave a Reply