Takie zapytanie widnieje w artykule Pani Anny Marszałek w dwumiesięczniku „E-mentor” nr 3(60). Pisze w nim, iż „Szkolenia stanowią jedno z ważniejszych działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Coraz częściej instytucje traktują szkolenia swojego personelu jako istotny czynnik przyczyniający się do wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku. Wzrasta bowiem wśród kadry zarządzającej świadomość wartości, jaką dla każdej organizacji stanowią jej pracownicy oraz – a może przede wszystkim – kompetencje, jakie oni posiadają”. Wraz z dynamicznie rozwijającą się gospodarką dokształcanie jest koniecznym elementem obecnego pracownika aby mógł w pełni wykonywać swe obowiązki. Aby dany zakład pracy/instytucja/organizacja rozwijał się efektywnie powinien zatrudniać fachowców w swojej dziedzinie, podążających za obecnym rozwojem techniki.

Leave a Reply